000 04415cam a2201021 4500
001 306367351
003 DE-627
005 20230208142048.0
007 tu
008 991129s2000 xxu||||| 00| ||eng c
010 _a 99053083
020 _a0807825417
_c : $ 34,95, Eur 35,82, L 24,50
_90-8078-2541-7
020 _a0807848549
_c(pbk. : alk. paper)
_90-8078-4854-9
024 3 _a9780807848548
035 _a(DE-627)306367351
035 _a(DE-576)087211106
035 _a(DE-599)GBV306367351
035 _a(OCoLC)247857560
035 _a(OCoLC)42726097
035 _a(AT-OBV)AC05398029
035 _a(DE-H357)his27215
040 _aDE-627
_bger
_cDE-627
_erakwb
041 _aeng
044 _cXD-US
_cXA-GB
050 0 _aHT731
082 0 _a326.80973
_qOCLC
082 0 _a326/.8/0973
084 _a7,26
_2ssgn
084 _aNW 8295
_2rvk
_0(DE-625)rvk/132313:
084 _aMS 3000
_2rvk
_0(DE-625)rvk/123652:
084 _a15.08
_2bkl
090 _aa
100 1 _aCooper, Frederick
_d1947-
_0(DE-588)132976137
_0(DE-627)529563169
_0(DE-576)160618827
_4aut
245 1 0 _aBeyond slavery
_bexplorations of race, labor, and citizenship in post-emancipation societies
_cFrederick Cooper; Thomas C. Holt; Rebecca J. Scott
264 1 _aChapel Hill, NC
_aLondon
_bUniv. of North Carolina Press
_c2000
300 _aXII, 198 S
_bIll., Kt
336 _aText
_btxt
_2rdacontent
337 _aohne Hilfsmittel zu benutzen
_bn
_2rdamedia
338 _aBand
_bnc
_2rdacarrier
500 _aIncludes bibliographical references and index
583 1 _aArchivierung prüfen
_c20200919
_fDE-640
_z2
_2pdager
650 0 _aFreedmen
650 0 _aRace
650 0 _aCitizenship
650 0 _aSlaves
_xEmancipation
650 4 _aKolonialpolitik
650 4 _aImperialismus
650 4 _aSklaverei
650 4 _aRasse
650 4 _aStaatsbürgerschaft
650 4 _aEmanzipation
650 4 _aFreiheit
653 _aClass of Fall 2008
653 _aCitigroup Fellow
653 _aFellow
655 7 _aAufsatzsammlung
_0(DE-588)4143413-4
_0(DE-627)105605727
_0(DE-576)209726091
_2gnd-content
689 0 0 _Ds
_0(DE-588)4055260-3
_0(DE-627)106159003
_0(DE-576)209112891
_aSklaverei
_2gnd
689 0 1 _Ds
_0(DE-588)4200586-3
_0(DE-627)105172553
_0(DE-576)210136537
_aAbschaffung
_2gnd
689 0 _5DE-101
700 1 _aHolt, Thomas C.
_d1942-
_0(DE-588)132200139
_0(DE-627)51923023X
_0(DE-576)182895149
_4aut
700 1 _aScott, Rebecca J.
_d1950-
_0(DE-588)131911961
_0(DE-627)51607427X
_0(DE-576)163785848
_4aut
856 4 2 _uhttp://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht012867799.pdf
_mV:DE-605
_qpdf/application
_v2008-11-15
_yInhaltsverzeichnis
_3Inhaltsverzeichnis
912 _aSSG-OPC-ang
924 0 _a723154651
_bDE-46
_946
_cGBV
_dc
_ga his 004 5m/16
_hE03
924 0 _a383040175
_bDE-18
_918
_cGBV
_dd
_ghis 702 5r/513 LAT
_h18/309-h
924 0 _a611268884
_bDE-8
_98
_cGBV
_dc
_gBa 3853
_h10 gsh 550
924 0 _a922769141
_bDE-27
_927
_cGBV
_dc
_gHIS:RX:690:::2000
_hJ 23
924 0 _a400806622
_bDE-547
_9547
_cGBV
_dc
_gNW 8295 C776 B5
_hLS
924 0 _a398588198
_bDE-7
_97
_cGBV
_dc
_g2000 A 15639
_hFMAG
924 0 _a833123866
_bDE-28
_928
_cGBV
_dc
_gNW 8295 C776
_h28/BB2
924 0 _a401164829
_bDE-3
_93
_cGBV
_dc
_gNW 8295 129
_gHT 731/ C 776
_hHa 18-RVK
924 0 _a1460603354
_bDE-89
_989
_cGBV
_dc
_gHist 1643/9018
_hFBSBB
924 0 _a589621033
_bDE-700
_9700
_cGBV
_dc
_gG2-4g 4735-407 8
_hB-IMIS
924 0 _a67548085X
_bDE-204
_9204
_cGBV
_dc
_gA 02 / 392
_gA 02::392
_hFHMA
924 0 _a1497811783
_bDE-H357
_9H 357
_cGBV
_dd
_gHis 142/27
924 0 _a317199352X
_bDE-21
_921
_cBSZ
_dc
_g41 A 2255
924 0 _a3171993570
_bDE-291
_9291
_cBSZ
_dc
_g2002-4255
924 0 _a3171993635
_bDE-352
_9352
_cBSZ
_dc
_ggsr 825/c66m
924 0 _a3171993708
_bDE-15
_915
_cBSZ
_dc
935 _isf
935 _iBlocktest
936 r v _aNW 8295
_bSklaverei
_kWirtschafts- und Sozialgeschichte
_kSpezielle Sozialgeschichte
_kEinzelne Stände und Gesellschaftsgruppen
_kSklaverei
_0(DE-627)1271505509
_0(DE-625)rvk/132313:
_0(DE-576)201505509
936 r v _aMS 3000
_bAllgemeines
_kSpezielle Soziologien
_kSoziologische Geschlechterforschung (Gender Studies)
_kSpezielle Forschungsgebiete der soziologischen Geschlechterforschung
_kAllgemeines
_0(DE-627)1270705695
_0(DE-625)rvk/123652:
_0(DE-576)200705695
936 b k _a15.08
_jSozialgeschichte
_0(DE-627)181571005
942 _oF:HT731.C66 2000
_8F
_cNC
951 _aBO
999 _c3646
_d3646
003 DE-4047